top of page
PLD.jpg

sự kiện sắp tới

AHY - 1.jpg

Saturday

Asar 32,  2079

(July 16, 2022)

Introductory Workshop On  Awakening to Higher You

Part - 1

Time: 9 Am to 5 PM

For details, click HERE

Thứ bảy Chaitra 26, 2078

Mở hội thảo giới thiệu  Thức tỉnh để nâng cao bạn

Thời gian: 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều

Để biết chi tiết, bấm vào ĐÂY

Được công bố SOON

3 ngày tĩnh tâm

Thức tỉnh  lên cao hơn bạn

bottom of page