top of page

Rút lui để kết nối lại với Lõi bên trong của bạn

Sự có mặt! Tiếp đất! Căn giữa!

Trong thế giới bận rộn ngày nay,
Đã đến lúc chúng ta cần dành thời gian cho bản thân,
Kết nối với cốt lõi bên trong của chúng tôi,
Tĩnh lặng và Im lặng, chúng ta có thể lắng nghe tiếng nói bên trong của chính mình!

 


Hãy đến và tham gia cùng chúng tôi
Trong Hành trình nội tâm này để được sống với chính mình !!!
Nó thật đẹp! Nó đang chữa lành! Nó đang trẻ hóa!

Một số Khóa tu chúng tôi thực hiện:

  • Sự rút lui về sự hiện diện

  • Rút lui đột phá

  • Cuộc sống ẩn dật trong ánh sáng

bottom of page