top of page

J-Investment Promoters

Dự án không thể ngăn cản !!!

Ba câu hỏi của tôi dành cho bạn

 

Tôi đang trình bày ba Ý tưởng của mình dưới dạng một Đề xuất,

Mời các bạn xem Video,

và vui lòng cho tôi biết Bạn Đồng ý Hay Không với Đề xuất của tôi:

Thành lập nhóm bán hàng

bottom of page