top of page

"Thức tỉnh để nâng cao bạn"
"तपाईले साच्चै बांच्न चाहनु भएको जीवन:
एऊटा फरक जीवन, एऊटा उत्कृष्ट जीवन "

Relaxation

Mở hội thảo giới thiệu

" Thức tỉnh để nâng cao bạn"

चैत्र 5 गते शनिवार, 2078  

9 - 5 बजे

Vào ngày 19 tháng 3 năm 2022

từ 9 giờ sáng - 5 giờ chiều

Hội thảo cấp cao

Lilies

Thông tin về hội thảo một ngày

"Thức tỉnh để nâng cao bạn"

तपाईले साच्चै बांच्न चाहनु भएको जीवन: एऊटा ऊत्कृष्ट जीवन - एऊटा फरक जीवन  

 

* मिति: 2078 साल चैत्र 5 गते, शनिवार

* समय: बिहान 9 बजे - अपरान्ह 5 बजे सम्म

(Đăng ký 8.30 बजे देखि शुरु हुनेछ। र, 8.50 बजे भित्र होटेलमा आई पुग्नु होला।)

 

* स्थान: होटेल Khách sạn Nepal Cottage Resort, पकनाजोल

(फोन 014248039/01421942)

* Bữa trưa: गोष्ठीमा दिवा-भोजन (Bữa trưa) एवं चिया - कफी ब्यवस्था गरीएको छ।

 

* शुल्क: यस गोष्ठीको लागी शुल्क तोकिएको छैन। गोष्ठीको अन्तमा तपाईले स्वेच्छाले Đóng góp प्रदान गर्नु सक्नु हुनेछ।

 

* आफुलाई आवश्यक अन्य सामाग्री हरु जस्तै कापी, कलम, Bình đựng nước ई. लिएर आऊनु होला।

 

* पूर्ण समय Toàn thời gian सहभागीता आवश्यक छ।

bottom of page