top of page

CN, 24 thg 1

|

Trực tuyến

Tĩnh lặng - Thực hành 7 ngày

Hãy im lặng, tĩnh lặng, nhìn vào bên trong, và lắng nghe tiếng nói bên trong của bạn !!!

Vé không được bán
Xem các sự kiện khác
Tĩnh lặng - Thực hành 7 ngày
Tĩnh lặng - Thực hành 7 ngày

Time & Location

05:00 GMT+5:45 24 thg 1, 2021 – 06:30 GMT+5:45 30 thg 1, 2021

Trực tuyến

Share This Event

bottom of page