top of page

Th 7, 24 thg 10

|

lúc Zoom

Thực hành tĩnh lặng

Thứ Bảy hàng tuần Từ 5.00 - 6.30 sáng

Đăng ký để nhận Zoom Link
Xem các sự kiện khác
Thực hành tĩnh lặng
Thực hành tĩnh lặng

Time & Location

5:00 24 thg 10, 2020 – 6:30 15 thg 11, 2020

lúc Zoom

About the Event

Thực hành tĩnh lặng

Mỗi thứ bảy

Share This Event

bottom of page