top of page

Về chúng tôi

Chúng tôi là B eings of Light.

 

Chúng tôi ở đây với một mục đích cao hơn.

Chúng tôi ở đây không chỉ để đấu tranh chosự sống còn .

Living In The Lights là một không gian để học hỏi, thực hành và Trải nghiệm những ánh sáng mà tất cả chúng ta đều có trong tay.

Chúng tôi đào tạo, hội thảo - Trực tiếp và Trực tuyến.

Chúng tôi cung cấp Huấn luyện chuyển đổi,

Chúng tôi tổ chức các Khóa tu chuyển đổi.

Debendra Manandhar là Huấn luyện viên và Huấn luyện viên bậc thầy của Chúng tôi.

Huấn luyện viên và Huấn luyện viên bậc thầy của chúng tôi

Debendra Manandhar là Huấn luyện viên và Huấn luyện viên bậc thầy của chúng tôi.

Anh ấy là một bậc thầy  Huấn luyện viên, Huấn luyện viên, Cố vấn về Phát triển Cá nhân và Lãnh đạo Chuyển đổi. Anh ấy có  đã làm công tác đào tạo và huấn luyện cho đến nay đã hơn 25 năm.  

 

Ông là Nhà thiết kế của Hội thảo Phát triển Lãnh đạo Cá nhân được nhiều người săn đón (Hội thảo PLD),

 

  Anh đã được  thực hiện đào tạo, hội thảo và huấn luyện  hơn 20 năm nay, ở Nepal và ở nhiều quốc gia khác.

DM with markers.jpg
bottom of page