top of page

正念练习
“स्मृतिकोअभ्यास”

एक - दिवशिय शिविर
श्रावण 23 गते, शनिवार

@ नमस्ते हाऊस, सोह्रखुट्टे

stillness medtation.jpg

हाम्रोएकदिवशियशिविरनजिकआऊन्दैछ。  प्रतिक्षामा छौं।

 

शिविरसम्बन्धितपाईहरुका

 

1.शिविरशिविरकालागीअहिलेदेखिनैहरेकदिनआफुलाईमानसिकरुपमातयारीगर्न

2. शिविरमा पूर्ण समय-अवधि सहभागी हुनु पर्छ। (全职)

3. ऊक्त दिन, 注册 बिहान 8.00 बजे देखि 8.15 बजे सम्म हुनेछ।

 

4. त्यस कारण, बिहान 8.00 भित्रमा आई पुग्नु होला (准时)

5. बिहान 8.15 बजे पछि शिविर स्थलमा प्रवेश पाईने छैन

6. दिन भरीमा, Sitting Meditation र Walking Meditation आलो- पालो गरी भई रहने छ।

7. शिविर अवधिभर "पूर्ण मौन" Total Silence को पालना गर्नु हुनेछ

 

8.ऊक्तऊक्त,आफ्नोलुगासेतोरंगवासादासकभर(棉)कोकोलुगालगाऊनुहोला。

 

9.它

 

10. शिविर अवधि भर, मोबाईल फोन 关闭गर्नु हुनेछ।

11. (नियमित खाने औषधि बाहेक)

12. अहिलेको समय लाई ख्याल गरी सबै ले Mask लगाएर आऊनु हो

 

13. सबैले आ-आफ्नो Water Bottle लिएर आऊन्दा राम्रो हुन्छ।

14. शिविर मा तपाईको सहभागीता सु-निश्चित Re-confirm गर्नका ल

   भनेर मलाई messenger मा message पठाऊनु होला - श्रावण 21 ऍतेबिहममममम

शिविर समय तालिका:

 

7.45 बजे बाट सहभागी हरुको आगमन

7.45 - 8.15: चिया

8.00 - 8.15:注册

8.15: ध्यान हलमा प्रवेश

11:00 - 12:00: दिवा भोजन

5.00 - शिविर समापन

 

दिनदिन,ध्यान - साधना(坐冥想)रचंक्रमण(步行冥想)आलोपालोगरीअभ्यासभई。

 

正念

 

一行禅师

有些人认为正念和冥想之间有区别,但这是不正确的。

 

正念的练习只是将意识带入我们生活的每一刻。用心生活是一门艺术。

 

您不必成为僧侣或住在寺院中即可练习正念。您可以在开车或做家务时随时练习。

 

以正念驾驶会让你在车里的时间充满乐趣,也可以帮助你避免事故。您可以使用红色交通灯作为正念信号,提醒您停下来享受呼吸。

 

同样,晚饭后洗碗时,也可以练习正念呼吸,让洗碗的时间愉快而有意义。不要觉得你必须着急。如果你赶时间,你就浪费了洗碗的时间。你花在洗碗和做所有其他日常工作上的时间是宝贵的。这是一个活着的时候。

 

当您练习正念生活时,和平会在您的日常活动中绽放。

 

-

bottom of page