top of page
PLD.jpg

เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น

AHY - 1.jpg

Saturday

Asar 32,  2079

(July 16, 2022)

Introductory Workshop On  Awakening to Higher You

Part - 1

Time: 9 Am to 5 PM

For details, click HERE

เสาร์ จิตรา 26, 2078

การประชุมเชิงปฏิบัติการเบื้องต้นเกี่ยวกับ  ตื่นขึ้นสู่คุณที่สูงขึ้น

เวลา: 9 โมงเช้า ถึง 5 โมงเย็น

ดูรายละเอียดคลิกที่ นี่

จะประกาศเร็วๆนี้

รีทรีท 3 วัน

ตื่นขึ้น  สู่คุณที่สูงขึ้น

bottom of page