top of page

สะท้อนการเรียนรู้ในชั้นเรียนออนไลน์กับ

เดเบนทรา มนันธาร

ล็อคดาวน์ शुरु भए पछि, शुरु गरेको คลาสออนไลน์ करीब एक वर्ष हुन लागेको छ। อิส อเมริกา ติปัฏัม हरु, विभिन्न समयमा हुन्दै ยี कक्षाहरु मार्फत सिकाई र भ्यासको यस यात्रामा सनीक भई อังกฤษ

 

र त्यस्का लागी यस การสะท้อนตนเอง मा सहभागी हुन एवं आफ्ना कुराहरु जे-जस्तो छ, त्यसरी नै राखी दिन ुन गनुरोध हुंग!

1) ตะป๊ะคอง:

 

2) गएको एक वर्षमा तपाईले देबेन्द्र मानन्धर संग कुन कुन ชั้นเรียนออนไลน์ हरु लिनु भयो?

 

3) देबेन्द्र मानन्धर संग पहिलो คลาสออนไลน์ कुन महिनामा लिनु भएको थियो?

 

 

ส่วนหนึ่ง - A: तपाईको सिकाई, अभ्यास र अनुभूति बारे การทบทวนตนเอง:

 

4) तपाई आफु लाई महत्वपूर्ण लागेका - गहारो छाप परेका सिकाईहरु:

 

5) सिकाई पछि, आफुलाई ऊपयोगी लागेका आफुले गरी आएका भ्यासहरु:

 

6) सिकाई र भ्यास बाट, आफुमा - आफ्नो जीवनमा आएका - भएका परीवर्तन हरु एवं अनुभूतिरु:

 

7) देबेन्द्र मानन्धर संगको सिकाईका बारेमा तपाईको अनुभव वा देबेन्द्र मानन्धरका बारेमा तपाईको अनुभव वा देबेन्द्र मानन्धरका बारमा भन्न मन कार กฤษ

 

ส่วน - B:आगामी दिनहरुका लागी

 

8) तपाई सिकाई र अभ्यासको यात्रालाई निरन्तरता दिन चाहनु हुन्छ। के का लागी होला?

 

9) आफ्नो जीवनमा, तपाई के चाहनु हुन्छ वा आफ्नो जीवनमा अहिले भन्दा के परीवर्तेन भएको द्न चाहनु हुन्छ?

 

10) आफुले कुरा सिक्न पाए हुन्छ वा के सहयोग भए हुन्छ जस्तो ?

 

11) आफु अगाडि बढ्नको लागी, आई रहेको चुनौति - बाधा - कठिनाई हरु:

 

12) आफुलाई भन्न मन लागेका अन्य केहि कुराहरु:

กรุณาส่งความคิดเห็นของคุณ:

ในภาษาอังกฤษหรือภาษาเนปาล

ถ้าเป็นไปได้เป็นเอกสาร Word ทางอีเมลไปที่: debendra2020@gmail.com

Google ฟอร์มเพื่อสะท้อนตนเอง:

หากคุณรู้สึกสบายใจที่จะทำแบบสะท้อนตนเองใน Google ฟอร์ม คุณก็สามารถทำได้เช่นกัน!

นี่คือลิงค์สำหรับแบบฟอร์ม Google:

https://forms.gle/7X3nbjXT6VZWzf3K7

*** PS สำหรับผู้ที่ต้องการดำเนินการต่อการเดินทางการเรียนรู้นี้มีโปรแกรมแบบโต้ตอบ

ในวันจันทร์ที่ ฟอลกัน 24, 2077,

เวลา 20.30 น.

@ซูม

 

 

bottom of page