top of page
Yoga at Home

เส้นทางการเรียนรู้

2077

ชั้นเรียนออนไลน์หนึ่งปี - 2077

การฝึกสติ

แบบฝึกหัด 30 วัน

 

ทบทวนการเดินทางแห่งการเรียนรู้ปี 2077

และ

เตรียมความพร้อมสำหรับปี 2078"

คลาสออนไลน์พิเศษ 5 วันกับ Debendra

 

"2077 सालको सिकाईको यात्रालाई फर्केर हेर्ने र 2078 को लागी आफुलाई तयारी गर्ने"

 

 

कोरोनारलकडाऊनकोकारणलेशुरुभएकोออนไลน์ชั้นकोएकवर्षपूराभएकोछ, यसเรียนออนไลน์मासहभागीभईसिकाई - अभ्यासरअनुभूतिमार्फतआफ्नोजीवनमासकारात्मकपरीवर्तनको यात्रामारहनुभएका , तपाईहरुकालागी 5 -दिनेविशेषเรียนออนไลน์गर्दैछु, ऊक्तविशेषकक्षामासहभागीहुनका लागी हार्दिक आमन्त्रण गर्दछुं।

 

คำภีร์: 23 गते सोमबार देखि चैत्र 27 गते शुक्रवार สมม,

ชื่อ: हरेक दिन बेलुका 8.30 बजे

(आफ्नो सिकाई बारे การคิดทบทวนตนเอง लेख्नु पर्ने हुन्छ।

 

यदि तपाई ऊक्त विशेष कक्षामा सहभागी हुन चाहनु हुन्छ भने, आज चैत्र 21 गते, शनिवार सम्म शम Facebook Messenger เรียน เรียนออนไลน์ 5 วัน "

 

มังกีล

ทบทวนตนเอง - 2077

 

"2077 को देबेन्द्र मानन्धर 'บรีดเดช' संगको

คลาสออนไลน์ क

सिकाई, अभ्यास र अनुभूतिलाई फर्केर हेर्दा"

 

ไตร่ตรอง ระวัง आफुलाई ความสงบนิ่ง मा राखेर आफुलाई भित्रै महत्वपुर्ण लागेका कुराहरु संक्षिप्त सारपूर्ण रुलानु

 

* तपाईको आफ्नो अनुभव अरु धेरैको जीवनमा परीवर्तन ल्याऊन प्रेरणादायी हुन सक्छन!!!

 

1. तपाईको लागी महत्वपूर्ण सिकाई เฮีย

 

2. taईले गरी आऊनु भएका अभ्यासहरु मध्य, आफुलाई ऊपयोगी लागेका अभ्यास เฮีย

 

3. सिकाई र भ्यासले गर्दा आफुले गरेका महत्वपूर्ण अनुभूतिहरु:

 

4. आफ्नो सिकाई र भ्यास ले गर्दा आफुमा - आफ्नो जीवनमा आएका - भएका महत्वपूर्ण परीवर्तनहरु।

 

5. देबेन्द्र मानन्धर संगको यस सिकाईको यात्रा एवं देबेन्द्र मानन्धर संगको तपाईको जनुभव बारा एवं देबेन्द्र मानन्धर संगको तपाईको अनुभव बारु भन्नारु กฤษ

 

 

* भโผง เชษฐ์ 22 गते सम्मा लेखेर पठाऊनु होला।

 

 

*** อีเมล: debendra2020@gmail.com

 

 

มังกอล มอนติ คาร์มันนา

bottom of page