top of page

การฝึกความนิ่ง

“ฝึกความนิ่ง”

"สตีรีตาโคอาส"

 

7 วัน  

  วันที่ 20 - 26, 2078 (4 ถึง 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2564)

เวลา 6.00 - 7.00 น.

ซูม

सबैलाई नमस्कार सर्व प्रथम, तपाईहरु सबैलाई 7 - दिने "स्थीरता को अभ्यास मा स्वागत छ!

 

ยัส อัคยาส ทะปาई आफ आफ भीत्रको एक यात्रा (การเดินทางภายใน) हो।

 

ค่ำที่ 7 - दिने अभ्यास बारे केही जानकारी :

 

- ध्यान अभ्यास हरेक दिन बिहान ठीक 6.00 พุชเช สฺุรฺอู हुन्छ,

- 5.50 สถานี भीत्रमा ซูมคลาส मा आई सक्नु होला,

- 6.00 นาฬิกา भन्दा पछि ซูม मा भित्र आऊन सकिने छैन।

- आफु शान्त संग ध्यान बस्न को लागी, शान्त कोठा र आफुलाई ऊपयुक्त ध्यान बस्ने ठाऊं रोज्नु ोला।

 

* कक्षा เสียง मा हुनेछ।

कक्षा अवधि भर, आफ्नो ไมค์ लाई Mute मा राख्नु होला। र, आफ्नो กล้อง बन्द गरेर बस्नु होला।

 

* Zoom मा आफ्नो नाम ลงทะเบียน गर्नु होस्, र Zoom मा आफ्नो नाम देखिने गरेर बस्नु होला। मंगल मैत्री कामना सहित,

*** ภาษาไทย

*** भित्रीस्थीरता (Inner นิ่ง) लेहामीलाईजीवनकोहरेकऊतार-चढावकाबीचमापनिआफ्नोजीवनलाईसहजताकासाथ, रआफ्नोभीत्रकोहृदयकोआवाजअनुसारअगाडिबढाई रहनसक्नेबन्नमासघाऊपुर्याऊन्छ

 

 

 

การนิ่งเงียบเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับเราในแต่ละวัน

เป็นการกลับมาเชื่อมต่อกับตัวเราอีกครั้ง

เป็นทางให้เรา  ฟังเสียงภายในของเรา - เสียงที่มาจากใจ

มันเป็นวิธีที่เราจะสร้างฐานที่แข็งแรงและมั่นคงสำหรับเรา - เพื่อให้เราสามารถจัดการกับชีวิตที่มาถึงเราได้

กราวด์ - การจัดกึ่งกลาง - การแสดงตน

สติ คือ การตระหนักรู้ถึงปัจจุบันขณะโดยสังเกตความคิดของตน

อารมณ์และความรู้สึก ความรู้สึกทางร่างกาย และ/หรือสิ่งแวดล้อมรอบข้าง

สติอาจเป็น "สภาวะของจิตใจ" ในปัจจุบันขณะและเมื่อเวลาผ่านไป

มันจะกลายเป็นลักษณะส่วนบุคคลที่ยั่งยืนหรือเป็นวิถีชีวิต

ดังนั้นเราจึงฝึกนำสติสัมปชัญญะมาสู่ช่วงเวลาต่างๆ ในชีวิตให้ได้มากที่สุด

mindfulness 2.jpg
p-a-r-k-4-qualities-of-mindfulness.png
bottom of page