"Awakening to Higher You"
"तपाईले साच्चै बांच्न चाहनु भएको जीवन:
एऊटा फरक जीवन, एऊटा उत्कृष्ट जीवन"

Relaxation

Introductory Workshop On

"Awakening to Higher You"

बैशाख 18 गते आईतवार , 2079 

9 - 5 बजे

On May 1, 2022

from 9 AM - 5 PM

Advance Level Workshop

Lilies

Information On One Day Workshop

"Awakening to Higher You"

तपाईले साच्चै बांच्न चाहनु भएको जीवन: एऊटा ऊत्कृष्ट जीवन - एऊटा फरक जीवन 

 

* मिति: बैशाख 18 गते आईतवार, 2079

* समय: बिहान 9 बजे - अपरान्ह 5 बजे सम्म

( Registration बिहान 8.30 बजे देखि शुरु हुनेछ। र, 8.50 बजे भित्र होटेलमा आई पुग्नु होला।)

 

* स्थान: होटेल Hotel Nepal Cottage Resort, पकनाजोल

(फोन 014248039 / 01421942)

* Lunch: गोष्ठीमा दिवा-भोजन (Lunch) एवं चिया - कफी ब्यवस्था गरीएको छ।

 

* शुल्क: यस गोष्ठीको लागी शुल्क तोकिएको छैन। गोष्ठीको अन्तमा तपाईले स्वेच्छाले Contribution प्रदान गर्नु सक्नु हुनेछ।

 

* आफुलाई आवश्यक अन्य सामाग्री हरु जस्तै कापी, कलम, Water Bottle ई. लिएर आऊनु होला।

 

* पूर्ण समय Full Time सहभागीता आवश्यक छ।

***Important:

 

सहभागीता Confirm गर्नु होला!!!

तपाईको सहभागीता Confirmation को लागी

"मैले गोष्ठीका नीयम हरु पढी सकें, सबै नीयमहरु पालना गर्नेछुं"

भनी बैशाख 16 गते शुक्रवार सम्म मा email वा Facebook Messenger मा पठाऊनु होला।

 

Namaste House, Sohrakhutte, Kathmandu, Nepal.

98432-41765

Contact Us

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Thank you for submitting!