top of page

Practice of Mindfulness

“Practice of Mindfulness”

“स्मृतिको अभ्यास”

दोश्रो महिना – जेष्ठ 2078

Self - reflection र आफ्नो अभ्यास र अनुभूति बारेको Reporting बारे जानकारी

 

1) तपाईहरु ज - जस्ले हरेक हप्ता Self - reflection लेख्ने Option रोज्नु भएको छ,

 

हरेक हप्ताको शुक्रवार सम्म मा आफ्नो Self - reflection मलाई पठाऊनु होला - e-mail मा

 

2) Self - reflection प्राप्त भएका हरु संगको Reporting पालो पालो गरेर, हरेक हप्ता आईतवार देखि शुरु हुन्छ। बेलुका 7 बजे बाट,

 

3) तपाईको Reporting गर्ने पालो कुन दिन हो भन्ने Schedule शनिवार पाऊनु हुनेछ

 

4) यदि तपाई, अभ्यास मा मात्र सहभागी हुन चाहनु हुन्छ, र Self - reflection लेख्न र Reporting गरी रहन चाहनु हुन्न भने, Self -reflection पठाऊन आवश्यक छैन।

 

5) यस विषयमा, तपाईको केही प्रश्न वा स्पष्ट हुन चाहेको केही छ भने मलाई messenger मा message पठाऊन सक्नु हुन्छ।

दोश्रो महिनाको Self Reflection लेख्न का लागी केही बुंदाहरु:

 

1) Formal practice - आफ्नो ध्यानको अभ्यास र अनुभूति बारे

 

2) Informal Practice - ध्यान भन्दा बाहेक को समयमा आफु कति स्मृतिमा रहन सकेको छ?

 

3) आफ्नो मनलाई सफा पार्ने - सदचितमा रही आफ्नो काम - कुरा हरु गर्ने आफ्नो अभ्यास कस्तो भई रहेको छ?

 

4) आफ्नो Emotions र आफ्नो Intention लाई थाहा पाऊने आफ्नो अभ्यास कस्तो भई रहेको छ?

 

5) यसरी अभ्यास गरी रहन्दा, आफुलाई कस्तो अनुभूति भई रहेको छ?

 

 

मंगल मैत्री कामना,

 

Mindfulness is awareness of the present moment by noticing your thoughts,

emotions & feelings, physical sensations of body, and/or surrounding environment.

Mindfulness can be a “state of mind” in the present moment, and over time,

it can become an enduring personal trait or a way of being and living

so we practice bringing mindful awareness to as many moments in life as possible.

mindfulness 2.jpg
p-a-r-k-4-qualities-of-mindfulness.png

"Practice Of Stillness"

"स्थीरताको अभ्यास

 

"Practice Of Stillness"

"स्थीरताको अभ्यास"

"

bottom of page