top of page

Practice of Stillness

"Practice Of Stillness"

"स्थीरताको अभ्यास"

 

7 दिने अभ्यास 

 आषाढ 20 - 26, 2078 (July 4 to 11, 2021)

हरेक दिन बिहान 6.00 - 7.00 बजे सम्म

Zoom मा

सबैलाई नमस्कार सर्व प्रथम, तपाईहरु सबैलाई 7 - दिने "स्थीरता को अभ्यास मा स्वागत छ!

 

यस अभ्यास तपाई आफु भीत्रको एक यात्रा (Inner Journey) हो।

 

यस 7 - दिने अभ्यास बारे केही जानकारी :

 

- ध्यान अभ्यास हरेक दिन बिहान ठीक 6.00 बजे शुरु हुन्छ,

- 5.50 बछे भीत्रमा Zoom Class मा आई सक्नु होला,

- 6.00 बजे भन्दा पछि Zoom मा भित्र आऊन सकिने छैन।

- आफु शान्त संग ध्यान बस्न को लागी, शान्त कोठा र आफुलाई ऊपयुक्त ध्यान बस्ने ठाऊं रोज्नु होला।

 

* कक्षा Audio मा हुनेछ।

कक्षा अवधि भर, आफ्नो Mic लाई Mute मा राख्नु होला। र, आफ्नो Camera बन्द गरेर बस्नु होला।

 

* Zoom मा आफ्नो नाम Register गर्नु होस्, र Zoom मा आफ्नो नाम देखिने गरेर बस्नु होला। मंगल मैत्री कामना सहित,

*** आफु भित्रको शान्त र स्थीरता - हाम्रो लागी धेरै आवश्यक छ, र महत्वपूर्ण पनि छ!!!

*** भित्री स्थीरता ( Inner Stillness) ले हामीलाई जीवनको हरेक ऊतार-चढावका बीचमा पनि आफ्नो जीवनलाई सहजता का साथ, र आफ्नो भीत्रको हृदयको आवाज अनुसार अगाडि बढाई रहन सक्ने बन्नमा सघाऊ पुर्याऊन्छ।

 

 

 

Being Quiet and Being Still is very important for us on daily basis.

It is a way to come back and re-connect with ourselves.

It is way for us to  listen to our inner voices - voices coming from heart.

it is a way for us to create a strong and stable ground for us - so we can deal the life as it comes to us.

Grounding - Centering - Presence

Mindfulness is awareness of the present moment by noticing your thoughts,

emotions & feelings, physical sensations of body, and/or surrounding environment.

Mindfulness can be a “state of mind” in the present moment, and over time,

it can become an enduring personal trait or a way of being and living

so we practice bringing mindful awareness to as many moments in life as possible.

mindfulness 2.jpg
p-a-r-k-4-qualities-of-mindfulness.png
bottom of page