top of page

"Awakening to Higher You"
"तपाईले साच्चै बांच्न चाहनु भएको जीवन:
एऊटा फरक जीवन, एऊटा उत्कृष्ट जीवन"

A Zoom Class with

Debendra Manandhar

Relaxation

3 Days Retreat

"Awakening to Higher You"

Practices On Vibrating Higher

आषाढ 11 - 13 गते, 2079 

9 - 5 बजे

On June 25 - 27, 2022

from 9 AM - 5 PM

Lilies

Information On 3 Days Retreat​​

"Awakening to Higher You"

 

Practices On Vibrating Higher

तपाईले साच्चै बांच्न चाहनु भएको जीवन: एऊटा ऊत्कृष्ट जीवन - एऊटा फरक जीवन 

 

* मिति: आषाढ 11 - 13 गते शनिवार, 2079

* समय: हरेक दिन बिहान 9 बजे - अपरान्ह 5 बजे सम्म

( Registration पहिलो दिन बिहान 8.30 बजे देखि शुरु हुनेछ।

र, हरेक दिन, कम्तिमा 8.50 बजे भित्र होटेलमा आई पुग्नु होला।)

 

* स्थान: होटेल Hotel Nepal Cottage Resort, पकनाजोल

(फोन 014248039 / 01421942)

* Lunch: गोष्ठीमा दिवा-भोजन (Lunch) एवं चिया - कफी ब्यवस्था गरीएको छ।

* Clothing: यस Retreat मा Practices हरु गर्ने हुनाले, आफुलाई Comfortable लाग्ने, सकभर cotton को, खुकुलो loose fitting लुगामा आऊनु होला। र, सकभर आफुलाई energetically शितल लाग्ने रंग को लुगा मा आऊनु होला।

 

* आफुलाई आवश्यक अन्य सामाग्री हरु जस्तै कापी, कलम, Water Bottle ई. लिएर आऊनु होला।

 

* पूर्ण समय Full Time सहभागीता आवश्यक छ।

*** यस शिविर का लागी शुल्क:

***यस शिविर का लागी कुनै शुल्क तोकिएको छैन।
*** होटेलको लागत खर्च  Actual Cost तपाई आफैले ब्यहोर्नु हुनेछ, र शिविर का लागी तपाई आफैले श्रध्दा-पूर्वक Cobtribution प्रदान गर्नु हुनेछ।

*** होटेल को लागत खर्च  Actual Cost - 3 दिनका लागी रु. 4200/- हुनेछ।

*** होटेल को Actual Cost तपाईले शिविर भन्दा अगाडि निम्न बैक खातामा जम्मा गर्नु सक्नु हुन्छ वा शिविर को पहिलो दिन Registration को समयमा दिन सक्नु हुनेछ।

*** होटेल को Actual Cost शिविर भन्दा अगाडि बैक खातामा जम्मा गर्न चाहनु हुन्छ भने:

* Account Name: Innerworks Pvt. Ltd.
* Bank Name: Himalayan Bank
* Branch : Thamel Branch
* Account Number: 01907536210015

 

*** होटेल को Actual Cost बैकमा जम्मा गर्नु हुने हरुले बैकमा जम्मा गरी सक्नु भए पछि depost Slip को Copy हामीलाई पठाऊनु होला।

*** शिविर का लागी तपाई को योगदान:
शिविर को अन्तमा, तपाईले श्रध्दापूर्वक प्रदान गर्नु हुने Contribution स्वीकार गरीनेछ। 

***Important:

 

सहभागीता को लागी Commitment गर्नु होला!!!

तपाईको सहभागीता Commitment को लागी

"मैले गोष्ठीका नीयम हरु पढी सकें, सबै नीयमहरु पालना गर्नेछुं"

भनी बुधवार आषाढ 8 गते सम्म मा email वा Facebook Messenger मा पठाऊनु होला।

"Every next level of your life will demand a different version of yourself."

Practices on Vibrating Higher


Vibrate Higher!

bottom of page