Practice of Mindfulness

These Audio Recordings are ONLY for the Practitioners of Mindfulness Course.

Please DO NOT share this link with others.

Practice of Mindfulness

Month 2 Day 8 - Audio Recording

POM M 2 day 8
00:00 / 58:10

Practice of Mindfulness

Month 2 Day 9 - Audio Recording

POM M 2 day 9
00:00 / 44:32

हरेक हप्ताको Self - Reflection बारे:

 

 

1) तपाईहरु ज - जस्ले हरेक हप्ता Self - reflection लेख्ने Option रोज्नु भएको छ,

 

हरेक हप्ताको शुक्रवार सम्म मा आफ्नो Self - reflection पठाऊनु होला - e-mail मा

 

2) Self - reflection प्राप्त भएका हरु संगको Reporting पालो पालो गरेर, हरेक हप्ता आईतवार देखि शुरु हुन्छ। बेलुका 7 बजे बाट,

 

3) तपाईको Reporting गर्ने पालो कुन दिन हो भन्ने Schedule शनिवार पाऊनु हुनेछ

दोश्रो महिनाको Self Reflection लेख्न का लागी केही बुंदाहरु:

 

1) Formal practice - आफ्नो ध्यानको अभ्यास र अनुभूति बारे

 

2) Informal Practice - ध्यान भन्दा बाहेक को समयमा आफु कति स्मृतिमा रहन सकेको छ?

 

3) आफ्नो मनलाई सफा पार्ने - सदचितमा रही आफ्नो काम - कुरा हरु गर्ने आफ्नो अभ्यास कस्तो भई रहेको छ?

 

4) आफ्नो Emotions र आफ्नो Intention लाई थाहा पाऊने आफ्नो अभ्यास कस्तो भई रहेको छ?

 

5) यसरी अभ्यास गरी रहन्दा, आफुलाई कस्तो अनुभूति भई रहेको छ?

 

 

मंगल मैत्री कामना,

Contact Us

Namaste House,

Sohrakhutte, Kathmandu,

Nepal.

98432-41765

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Thank you for submitting!