top of page
ebook-medium_edited_edited_edited_edited
Khám phá bản thân: Sổ làm việc trên PLD

Khám phá bản thân: Sổ làm việc trên PLD

Sách bài tập sẽ giúp bạn nhìn sâu vào bản thân và giúp bạn hiểu thêm về bản thân, khám phá bản thân,

 

Nó sẽ giúp bạn khám phá:

- 'Tôi là ai?"

- Giá trị cốt lõi của bạn,

- bạn làm gì  thực sự muốn trở thành và làm trong cuộc sống của tôi

- mục đích sống cao hơn của bạn là gì?

 

    1,99$Giá
    bottom of page